Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

Programma

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0

1.104

340

764

1.217

227

991

1.361

207

1.155

1.269

196

1.073

1.238

193

1.046

1.290

174

1.117

Programma 1

967

10

957

963

13

950

1.061

13

1.047

1.100

13

1.087

1.143

13

1.130

1.168

13

1.155

Programma 2

2.204

1.125

1.079

1.236

14

1.223

1.256

14

1.242

1.268

14

1.254

1.349

14

1.335

1.358

14

1.344

Programma 3

68

5

62

102

3

100

91

3

89

92

3

90

93

3

91

95

3

92

Programma 4

706

52

654

748

64

684

720

64

656

723

64

659

720

64

656

860

64

796

Programma 5

1.843

143

1.701

1.884

160

1.725

1.935

171

1.764

1.957

171

1.786

1.946

171

1.775

1.966

171

1.795

Programma 6

7.359

1.539

5.820

7.151

1.202

5.949

6.833

1.438

5.395

6.699

1.438

5.261

6.693

1.438

5.255

6.689

1.438

5.251

Programma 7

2.646

2.506

141

2.303

2.480

-177

2.624

2.504

120

2.675

2.535

139

2.701

2.535

165

2.734

2.535

199

Programma 8

4.377

4.676

-298

1.429

2.361

-932

1.957

2.270

-313

1.426

1.441

-15

1.295

1.195

100

1.265

1.203

62

Alg. dekkingsmiddelen

101

13.156

-13.055

178

14.539

-14.361

219

14.661

-14.442

505

15.157

-14.652

583

15.538

-14.955

488

15.930

-15.442

Overhead

2.839

229

2.610

2.965

130

2.834

2.972

128

2.843

3.005

126

2.879

3.029

96

2.933

3.084

96

2.989

VpB

13

0

13

42

0

42

20

0

20

28

0

28

34

0

34

34

0

34

Onvoorzien

0

0

0

15

0

15

80

0

80

80

0

80

80

0

80

80

0

80

Reserves programma 0

89

120

-31

174

149

25

5

153

-148

5

63

-58

5

34

-29

5

34

-29

Reserves programma 1

0

68

-68

0

68

-68

0

68

-68

0

68

-68

0

68

-68

0

68

-68

Reserves programma 2

1.095

983

112

293

318

-25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 3

0

18

-18

0

10

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 4

0

8

-8

0

45

-45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 5

38

55

-17

72

65

7

72

85

-13

72

55

17

72

55

17

72

55

17

Reserves programma 6

284

311

-28

129

288

-159

0

84

-84

0

17

-17

0

17

-17

0

17

-17

Reserves programma 7

0

1

-1

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 8

1.428

715

713

2.373

1.244

1.129

768

125

643

413

60

353

296

45

251

299

0

299

Reserves programma 9

0

0

0

0

0

0

0

17

-17

0

17

-17

0

0

0

0

0

0

Resultaat

27.161

26.061

1.101

23.315

23.419

-104

21.974

22.005

-32

21.316

21.438

-122

21.278

21.479

-201

21.487

21.814

-328