Begroting 2019

Overhead

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

040

Overhead

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.972

13,5 %

Baten

€ 128

0,6 %