Begroting 2019

Onvoorzien

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.005

100,0 %

Baten

€ 22.005

100,0 %