Begroting 2019

Onvoorzien

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onvoorziene lasten en baten

L

0

15

80

80

80

80

B

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten Onvoorziene uitgaven

0

15

80

80

80

80

Totaal baten Onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

0

0

Saldo lasten en baten Onvoorziene uitgaven

0

15

80

80

80

80

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Gedurende het jaar wordt de stelpost onvoorzien ingezet voor lasten die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren. Zodra een nadeel ontstaat wordt het budget van de stelpost onvoorzien overgezet naar het betreffende taakveld waar het nadeel ontstaat. Voor 2019 is de stelpost net zoals bij de primaire begroting 2018
€ 80.000

L

65

N

Totaal

65

N