Begroting 2019

Investerings- en financieringsstaat

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Uitgaven

Investeringen (activa IP 2018-2022)

3.239.787

2.851.540

6.581.979

1.924.979

46.479

Investeringen (grondexploitaties)

397.991

472.957

386.313

272.675

272.675

Aflossingen (opgen. geldlening. totaal)

672.894

835.667

918.550

1.121.547

1.164.661

Onttrekkingen (reserves)

4.492.133

1.295.640

688.041

510.339

468.339

Onttrekkingen (voorzieningen)

30.000

1.552.771

748.875

483.083

576.416

Totaal uitgaven:

8.832.805

7.008.575

9.323.758

4.312.623

2.528.570

Inkomsten

Desinvesteringen (activastaat)

150.000

0

0

0

0

Desinvesteringen (grondexploitaties)

1.840.453

1.897.359

1.070.458

826.839

835.107

Afschrijvingen (activastaat)

774.955

769.848

685.362

669.636

Afschrijvingen (IP 2019-2022)

34.942

68.959

142.488

316.738

Aflossingen (activastaat)

72.894

75.667

78.550

81.547

84.661

Nieuwe geldleningen

1.000.000

4.000.000

5.000.000

1.000.000

0

Toevoegingen (reserves)

2.138.788

1.608.000

930.000

767.000

837.000

Toevoegingen (voorzieningen)

2.440.690

632.082

660.068

683.369

679.840

Totaal inkomsten:

7.642.825

9.023.005

8.577.883

4.186.605

3.422.982

Saldo financiering:

-1.189.980

2.014.430

-745.875

-126.018

894.412

positief = toename     negatief = afname

Overschot financiering

negatief = financieringstekort

Begin begrotingsjaar

-1.166.000

-2.355.980

-341.550

-1.087.425

-1.213.443

Eind begrotingsjaar

-2.355.980

-341.550

-1.087.425

-1.213.443

-319.031