Begroting 2019

Vennootschapsbelasting

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

090

Vennootschapsbelasting (VpB)

L

13

42

20

28

34

34

B

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten Vennootschapsbelasting

13

42

20

28

34

34

Totaal baten Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Saldo lasten en baten VpB

13

42

20

28

34

34

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In 2019 worden lagere winsten verwacht dan in 2018, hierdoor hoeven wij ook minder vennootschapsbelasting te betalen

L

-22

V

Totaal

-22

V