Begroting 2019

Programmaplan

Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

210

Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat de kernen van onze gemeente goed bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Wij doen er dan ook alles aan om de verkeersstructuur van Alphen-Chaam te verbeteren en onze infrastructuur op een goede manier in stand te houden.   

Context en achtergronden

Een goede infrastructuur is van groot belang voor onze bewoners, bedrijven en recreanten.  Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van onze wegen.
Een punt van zorg is de overlast die veroorzaakt wordt door het vrachtverkeer door de kern Chaam. In overleg met de wegbeheerder (de Provincie Noord-Brabant) en de dorpsraad worden de mogelijkheden onderzocht om dat probleem aan te pakken.   

Kaderstellende beleidsnota's

  • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Alphen-Chaam 2011 - 2021
  • Wegbeheerplan 2015-2019

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.256

5,7 %

Baten

€ 14

0,1 %