Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Economische promotie

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Toeristenbelasting
Een fusie tussen Toerisme Alphen-Chaam en Toerlezjoere kan een natuurlijk moment vormen om over te gaan tot een prestatieovereenkomst met de nieuw te vormen vereniging. Er dient goed te worden vastgelegd dat de door Alphen-Chaam beschikbaar gestelde subsidie ten behoeve van Alphen-Chaam wordt besteed. Andersom geldt dat voor Gilze en Rijen ook. De gekozen constructie in Gilze en Rijen om een vast percentage van de toeristenbelasting ter beschikking te stellen, kan ook voor Alphen-Chaam interessant zijn. Voor 2019 wordt voorlopig voorgesteld om de hoger geraamde inkomsten uit toeristenbelasting in 2019 ten opzichte van 2018 hiervoor te reserveren. De hoogte van de ingekomen toeristenbelasting in 2018 kan als basis worden genomen voor een eventuele verandering in de financiering.