Begroting 2019

Programmaplan

Onderwijshuisvesting

Resultaat 1:

De uitbreiding van de Mattheüsschool is afgerond

In juni 2018 is opdracht gegeven voor de uitvoering van dit project. De verwachting is dat  in mei 2019 zowel de uitbreiding als de interne verbouwing in gebruik zijn genomen door het basisonderwijs en door de kinderopvang. Wij zullen inzetten op reële bezuinigingen op de bouwkosten zonder dat het ontwerp en/of de kwaliteit ter discussie komen te staan.

Specifieke activiteiten in 2019

1

Ingebruikname verbouwde Mattheüsschool voor de zomervakantie 2019

Resultaat 2:

Realisatie van een Integraal KindCentrum in Chaam

We gaan voortvarend aan de slag met de plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in Chaam. We
brengen de financiële en procedurele gevolgen in beeld. Van belang is dat we genoeg ruimte creëren voor
de kinderen en dat we zorgen voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling bij de nieuwe school.
Dan zal ook duidelijk worden of onze raming van € 6 miljoen toereikend is en op welke termijn de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen. Vooralsnog gaan wij uit van ingebruikneming in 2021. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle betrokken partijen goed meegenomen worden in dit project.
We geven de raad in overweging om dit project te gebruiken als onderwerp voor het vervolgtraject van de doorontwikkeling van de gemeenteraad.

Specifieke activiteiten in 2019

1

De toekomstige gebruikers hebben een visie op samenwerking en gebruik van het gebouw.

2

Er is een projectplan vastgesteld, waarin keuzes zijn gemaakt in beoogde locatie, financiële kaders en planning.