Begroting 2019

Programmaplan

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Resultaat 1:

Cittaslow ondernemers award

Met de Cittaslow ondernemers award willen we ondernemers belonen voor hun inzet om het Cittaslow gedachtengoed te integreren in hun bedrijfsvoering.
Tevens willen we hen stimuleren de ingeslagen weg verder te bewandelen en andere ondernemers laten zien dat dit gedachtengoed breed toepasbaar is in hun bedrijfsvoering.

Specifieke activiteiten in 2019

1

Het voor de 4e keer uitreiken van de Cittaslow ondernemers award

2

Organiseren van in het oog springende promotionele activiteiten die de Cittaslow ondernemers award uitdraagt. Daaronder kunnen vallen publicaties/ vlogs, ondernemersbijeenkomsten en sprekers.