Begroting 2019

Programmaplan

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving taakveld

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

310

Economische ontwikkeling

L

19

47

46

46

47

47

B

0

0

0

0

0

0

330

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

L

28

35

25

25

25

26

B

5

3

3

3

3

3

340

Economische promotie

L

21

21

21

21

21

22

B

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten programma 3

68

102

91

92

93

95

Totaal baten programma 3

5

3

3

3

3

3

Saldo lasten en baten programma 3

62

100

89

90

91

92

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In 2018 zijn er ten laste van dit budget incidentele kosten geweest voor de stimulering van de biobased economy. In 2019 worden deze kosten niet verwacht

L

-10

V

2.

Diverse kleine verschillen

L

-1

V

Totaal

-11

v